Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Bataafse Republiek aantal treffers: 101
titeltypemuseumafbeelding
21
1996.0469 
New directions for approaching the coast of Surinam and Demerari and sailing up the Surinam river to Paramaribo]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
22
1996.2667 
The happy return
maker:  Forester, C.S.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
23
1997.0182 
Atlas van een reis om de wereld : 1803 - 1806
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
24
1997.0660 
Quand voguaient les galères
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
25
1997.4312 
Overval op Juan Fernandez
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
26
1997.4315 
Prize and prejudice : privateering and naval prize in Atlantic Canada in the war of 1812
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
27
2002.0316 
Instructies voor ambtenaren van de Bataafse Republiek uit 1800 op het gebied van 's Lands Magazijnen en financiën
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
28
2006.0092 
Jacob Pieter van Braam (1737 - 1803) : De jaren 1787 - 1803, de nadagen in de carrière van een achttiende eeuwse marineofficier
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
29
A.0305(05) 
S'Journaal of Dagregister Van 't O.J. Schip "Rendier" gevoert door mij ondergetekende [ Wm. Smalt ], Gedistineerd van Rotterdam Na BataviaDl. 1 : Uit-reyze, loopende van 11 April 1802 - 23 Maart 1803.
maker:  Smalt, Wm.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
30
A.0305(06) 
S'Journaal of Dagregister Van 't O.J. Schip "Rendier" gevoert door mij ondergetekende [ Wm. Smalt ], Gedistineerd van Rotterdam Na BataviaDl. 2 : T'huis-reyze, loopende van 23 Maart - 26 Dec. 1803.
maker:  Smalt, Wm.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
31
A.0342 [nr 0001] 
Geschiedenis der landing van het Engelsch-Russisch leger in Noord-Holland; alsmede der krijgsbedrijven en politieke gebeurtenissen ... in den jare 1799; ... met eene kaart en plaaten
maker:  Vonk, L.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
32
A.0342 [nr 0001] 
Geschiedenis der landing van het Engelsch-Russisch leger in Noord-Holland; alsmede der krijgsbedrijven en politieke gebeurtenissen ... in den jare 1799; ... met eene kaart en plaaten
maker:  Vonk, L.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
33
A.0379(01) 
Atlas bevattende kaarten der gehele wereld met stedewijzers en zeevlaggen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
34
A.0451(39) [nr 0007] 
Schuldbekentenis van de VOC aan een werknemer, ter waarde van honderd rijksdaalders of zestig dukaten, gedateerd 16 november 1809 ]
maker:  VOC
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
35
A.0451(39) [nr 0011] 
Brief van Van Kuijk, gedateerd 7 januari 1800, met het verzoek uit naam van Van Boeckholtz ingelegde brief te verzenden ]
maker:  Kuijk, I. van
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
36
A.0451(39) [nr 0027] 
Brief aan de Marinecommandant te Amsterdam betreffende de afmetingen van het jacht "Batavia"
maker:  Schuyt, P.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
37
A.0451(39) [nr 0030] 
[ Acte de Francisation (zeebrieven) en paspoorten van verschillende Nederlandse koopvaardijschepen en passeer-bewijzen voor personen]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
38
A.0451(39) [nr 0030] 
[ Acte de Francisation (zeebrieven) en paspoorten van verschillende Nederlandse koopvaardijschepen en passeer-bewijzen voor personen]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
39
A.0451(39) [nr 0030] 
[ Acte de Francisation (zeebrieven) en paspoorten van verschillende Nederlandse koopvaardijschepen en passeer-bewijzen voor personen]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
40
A.1039 
Reis als emigrant [in brieven]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum