Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Admiraliteiten aantal treffers: 112
titeltypemuseumafbeelding
61
 
Verhandeling van den Hollandschen Scheepsbouw, raakende de Verschillende Charters der Oorlogsschepen: Tot 'sLands Diens, en ter Betrachtinge van alle Bespiegelende en Werkdadige Liefhebberen der Hollandsche Scheepsbouwkunde, In't Nederduits beschreven Door L. van Zwyndrecht, Scheepsbouwmeester van't...
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
62
 
Scheepsjournaal van admiraal Jacob van Wassenaer van Obdam betreffende eene reis van Hellevoetsluis naar Lissabon en terug in 1657.
maker:  Graaf, J. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
63
 
Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Uitgegeven en onuitgegeven stukken.
maker:  Broers, H.J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
64
 
Tierck Hiddes. De Friesche Zeeheld
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
65
 
Het leven en de daden van Pieter Pietersz. Heyn, Luitenant-Admiraal van Holland en West-Friesland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
66
 
Wij en het water. Deel 3: Het sal waerachtig wel gaen.
maker:  Bakker, Piet
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
67
 
Jaarverslag Frieslandbank 1997.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
68
 
Fryslân 500, 1498-1998, vijf eeuwen provinciaal bestuur.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
69
 
Van vlootvoogden en zeeslagen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
70
 
Varend Verleden. De Nederlandse oorlogsvloot in de 17de en 18de eeuw.
maker:  Bruijn, Jaap R.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
71
 
Onze Marine-Glorie (1639-1673). Episoden uit het zeehelden-tijdperk.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
72
 
Egbert Meussen Cornaer. Geboren te Groningen in 1605. Gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
maker:  Wiersum, Dr. E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
73
 
Piet Heyn en de zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven bijeenverzameld en uitgegeven (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
74
 
Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen, Luitenant - Admiralen van Zeeland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
75
 
De vloot van den Koning-Stadhouder 1689-1690.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
76
 
Schepen van de Friese Admiraliteit.
maker:  Kamminga, L.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
77
 
Admiraliteit in Friesland - Dokkum 1599. Notulen- en resolutieboek van de hand van secretaris Johannes Saeckma.
maker:  Engels, M.H.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
78
 
De Friesche Admiraliteit boven water.
maker:  Smits, E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
79
 
Lodr Nelson. Ein Triumphzug durch Europa.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
80
 
Admiraliteit in Friesland - Dokkum 1601. Notulen- en resolutieboek van het zeekantoor voor convoyen en licenten bewaard gebleven dankzij van Beyma thoe Kingma.
maker:  Engels, M.H.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum