Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Admiraliteiten aantal treffers: 112
titeltypemuseumafbeelding
21
 
Zeichner der Admiralität. Marine-Zeichnungen und -Gemälde von Willem van de Velde dem Alteren und dem Jüngeren.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
22
 
De laatste zeetogt van den Admiraal de Ruiter in twaalf boeken.
maker:  Loosjes, A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
23
 
Extract uyt het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal (...).
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
24
 
Extract uit het Register der Resolutien van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
25
 
Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819. Admiraal en filantroop.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
26
 
Wassenaer en de zeemacht. Jacob van Wassenaer van Obdam en zijn tijd.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
27
 
De invloed van de zeemacht op de geschiedenis der Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
maker:  Milo, Dr. T.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
28
 
Het leven van Nelson.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
29
 
Nieuw Bericht strekkende tot Verbeetering der Scheeps-bouw. Voornamentlijk van Oorlog- en Vergat-schepen (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
30
 
De Brederode. Het leven van een admiraalsschip.
maker:  Nooteboom, C.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
31
 
Scheepvaart Museum naar 's lands zeemagazijn.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
32
 
Cornelis Janszoon Speelman.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
33
 
Witte de With. Vice-admiraal van Holland en West-Friesland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
34
 
Cortenaer.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
35
 
Wereldgeschiedenis der Zeevaart/Histoire Mondiale de la Marine.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
36
 
Philips van Almonde. Admiraal in de gecombineerde vloot 1644-1711.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
37
 
1665-1666-1667. De Tweede Engelse Oorlog. Roemruchte jaren van onze vloot.
maker:  Scheffer, Age
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
38
 
De admiraliteit van Amsterdam in rustige jaren 1713-1751.
maker:  Bruijn, Jaap R.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
39
 
58 miljoen Nederlanders en hun strijdmacht.
maker:  Schulten, C.M.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
40
 
Tjerk Hiddes de Vries, luitenant-admiraal van Vriesland in vier zangen. Eene voorlezing (...)
maker:  Deketh, P.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum