Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Admiraliteit van Zeeland aantal treffers: 22
titeltypemuseumafbeelding
1
 
De Zeeuwse Kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Marinekapiteins uit de achttiende eeuw : een Zeeuws elftal
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Utiliteyt voor de gemeene saake : de Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de Negenjarige Oorlog, 1688-1697
maker:  Francke, Johan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
In tekening gebracht : de achttiende-eeuwse scheepsbouwers en hun ontwerpmethoden, met daarin opgenomen De Groote Nederlandsche Scheepsbouw op een Proportionaale Reegel voor Gestelt door Pieter van Zwijndregt Pauluszoon (1757)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Resolutiën van de Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Zeeland, 1584-1609
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
Bastaard van Oranje : Justinus van Nassau, admiraal, diplomaat & gouverneur (1559-1631)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
De Zeeuwse maritieme oorlogsvloot: vanaf de Val van Antwerpen (1585) tot aan de start van het Twaalfjarig Bestand (1609)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
 
's-Lands schip 'Zierikzee' : de geschiedenis van een Zeeuws oorlogsschip 1733-1782
maker:  Vlot, J.D.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
 
Johan Evertsen: admiraal van Zeeland, 1637-1666 : een vereerd en verguisd zeeheld
maker:  Roos, Doeke D.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
 
Zeeuwse zeezaken : een admiraliteit rond de Eerste Engelse Oorlog, 1651-1655
maker:  Otte, Arjan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
200003196 
Justinus van Nassau en de Armada (1588)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
4984 
Het beheer van het Zeeuwsche zeewezen, 1577-1587
maker:  Grol, H.G. van
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
A.0371(01) 
Brief aan de Admiraliteit van Zeeland, gedateerd 29 juni 1672 ]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
A.0371(08) 
Brieven geschreven door de officieren Johan en Joost van Trappen genaamd Banckers of Banckert ][ Personalia betreffende de zeeofficieren Johan en Joost van Trappen genaamd Banckers of Banckert]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
A.1215 
Brief aan de Admiraliteit van Zeeland ]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
A.1899 [nr 0016] 
Extract uit het Register der Resolutiën van de Staten van Holland, gedateerd 25 maart 1712 ]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
A.1899 [nr 0017] 
Brief van de Staten-Generaal aan de Admiraliteit van Zeeland, gedateerd 5 maart 1710 ]
maker:  Staten-Generaal
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
A.1899 [nr 0018] 
Brief van J.L. Verelst aan de Admiraliteit van Zeeland ]
maker:  Verelst, J.L.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
A.1899 [nr 0020] 
Verzoekschrift van Frederik Ferdinand van Reiffenberg aan de Admiraliteit van Zeeland ]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum