Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Wit, Frederick de aantal treffers: 65
titeltypemuseumafbeelding
21
Atlas106_29 
Kaart van het noordoostelijk deel van Italië door Frederick de Wit, ca. 1650-1709.Dominii Veneti in Italia in Partes Accurate divisi ac Statuum Ducum Parmae, Mutinae, Mantuae et Mirandolae, ..... Per Fredericum de Witt Amstelodami.....
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
22
Atlas106_5 
Kaart van Rusland, door N. Witsen, F. de Wit en I. Covens & C. Mortier, ca. 1725Imperii Russici sive Moscoviae...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
23
Atlas106_6 
Kaart van Polen, de Baltische Staten, Wit-Rusland, en Ukaïne, door F. de Wit, uitgeven door Covens en Mortier, na 1710.Reipublicae et Status Generalis Poloniae Nova Tabula, Comprehendens Maioris et Minoris Poloniae Regni, Magni Ducatus Lithuaniae, Ducatus Prussiae, Curlandiae, Russiae Ucraniae, Mass...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
24
Atlas106_69 
Kaart van Île de France door F. de Wit en J. Covens en C. Mortier, ca 1721 - 1740Gouvernement General de L' Île de France ou sont La France, le Valois [...] a Amsterdam Chez F. de Witt [...] Chez I. Covens et C. Mortier.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
25
Atlas106_71 
Kaart van Bretagne door F. de Wit P. Mortier, ca 1710 - 1711Duché et Gouvernement General de Bretagne Divisé en Haut et Bas, et subdivisé en ses neuf Eveches ou Receptes Par F. de Witt a Amsterdam [...] ex officina Petri Mortier.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
26
Atlas106_76 
Kaart van Dauphiné door F. de Wit P. Mortier, ca 1711 - 1726Le gouvernement General du Dauphiné Divisé en Haut et Bas, et subdivisé en ses sept Pays [...] Par F. de Witt [...] ex officina Covens et Mortier.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
27
Atlas106_77 
Kaart van de Provence door F. de Wit P. Mortier, ca 1711 - 1726Comté et Gouvernement General de Provence Divisé en ses Senechaussees et Viguerie [...] a Amsterdam Par F. de Witt [...] A Amsterdam chez J. Cóvens et C. Mortier.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
28
Atlas106_78 
Kaart van Aquitaine door J. Blaeu en J. Covens en C. Mortier, ca 1711 - 1726Gouvernement de La Guienne & Gascogne. Amstelodami ex Officina I. Cóvens et C. Mortier [...]
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
29
Atlas106_8 
Kaart van Pruisen, door F. de Wit en I. Covens en C. Mortier, ca.1721-1730Regni Prussiae et Prussiae Polonicae... Auctore F. de Wit Amstelodami. Ex Officina I. Covens et C. Mortier
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
30
Atlas106_83 
Kaart van het Nabije Oosten door R. en J. Ottens, ca. 1725-1750Nova Persiae Armeniae Natoliae et Arabiae. per Fred: De Witt Cum Previlegie. ex Officina R. & I. Ottens Amst.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
31
Atlas106_9 
Kaart van Scandinavië door F. de Wit en I.Covens en P. Mortier, ca 1721-1730Novissima nec non Perfectissima Scandinaviae Tabula comprehendens Regnorum Sueciae, Daniae et Norvegiae... Auctore F. de Wit.... ex Officina I. Cóvens et C. Mortier.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
32
Atlas78 
Zeeatlas
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
33
Atlas79 
Atlas Maior. F.ei De Wit. Amstelodami Apud Iohannem Covens & Cornelium Mortier ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
34
Atlas80 
Atlas. Tot Amsterdam Bij Frederick De Wit ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
35
Atlas97 
Nieut Kaert-boeck, vande XVII Nederlandse Provincie. Perfecter als ooyt voor desen, Begrijpende mede de aengrensende Landen, Aldus in 20 Kaerten. Int licht gebracht door F. de Wit. Tot Amsterdam, Bij Frederick de Widt, in de Calverstraet in de Witte Pascaert Anno ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
36
B.0032(025) 
Nieut kaert-boeck van de XVII Nederlandse provincien; perfecter als ooyt voor desen, begrypende mede de aengrensende landen; ardus in 20 kaerten int licht gebracht
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
37
CDJ17 
Portret van Pieter Florisz.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
38
CDJ55 
Portret van Adriaan Bankert.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
39
CDJ70 
E.de Manhaften Zeehelt Aert van Nes, L: Admirael van Hollant en Westvrieslant resorteerende onder het ed"le mogende Collegie ter Admiraliteyt van de MaesPortret van Aart van Nes
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
40
K1505 
Kaart van het Koninkrijk Napels (zuid Italië) door J. Covens en C. Mortier, ca. 1721-1774.Regnum Neapolis in quo sunt Aprutium Ulterius et Citerius, Comitatus Molisius, Terra Laboris, Capitaniata Principatus Ulterior et Citerior Terra Bariensis et Hidruntina Basilicata Calabria Citerior et Ulterior.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam