Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Koninklijke Marine aantal treffers: 547
titeltypemuseumafbeelding
501
V/514-06 
Instructiekaart Geweldgebruik, Hr.Ms. Zuiderkruis 2010
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
502
V/514-07 
Instructiekaart Vuurbevelen t.v,b. ZVD met mitrailleur .50 MAG, Hr.Ms. Zuiderkruis 2010
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
503
V/514-08 
Instructiekaart Vuurbevelen t.v,b. ZVD met mitrailleur .50 MAG, Hr.Ms. Zuiderkruis 2010
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
504
V/514-09 
Hand-out uitkijk voor overige dienstvakken tijdens Atalanta 2011, Hr.Ms. Zuiderkruis
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
505
V/514-10 
Hand-out uitkijk voor overige dienstvakken tijdens Atalanta 2011, Hr.Ms. Zuiderkruis
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
506
V/514-11 
Instructieboekje 'SOP Maritime Counter-Piracy HNLMS Zuiderkruis - Operation Atalanta', 2011
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
507
V/514-12 
Instructiekaart Geweldgebruik tijdens Antipiraterij Operaties, Hr.Ms. Zuiderkruis 2010
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
508
V/521-3 
Brevet vliegtuig-onderzeebootbestrijder op 1 december 1961 toegekend aan opper vliegtuigtelegrafist J. Eichelsheim
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
509
V/521-6 
Formulier Koninklijke Marine 'Verzoek om temoetkoming in of vergoeding van de kosten van geneeskundige verzorging', 1957
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
510
V/547-1 
Brochure 'Koninklijke Marine Aanneming van leerlingen-stoker en van stokers der 2e klasse (vrijwillige dienstneming', 1923
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
511
V/547-2 
Brochure 'Koninklijke Marine Aanneming bij het Korps Mariniers (vrijwillige dienstneming', 1923
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
512
V/547-3 
Brochure 'Koninklijke Marine Aanneming van lichtmatrozen', 1929
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
513
V/547-4 
Brochure 'Koninklijke Marine Aanneming van leerlingen-torpedomaker en van matrozen-torpedomaker', 1929
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
514
V/547-5 
Brochure 'Koninklijke Marine Aanneming van stokers der 2de klasse', 1929
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
515
V/554-01 
Brief Hoofdingenieur der Marine over opgave bij de zeemilitie door personeel van de Rijkswerf Amsterdam, 1915
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
516
V/554-02 
Document Hoofdingenieur der Marine over opgave bij de zeemilitie door personeel van de Rijkswerf Amsterdam, 1915
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
517
V/554-03 
Kennisgeving voor scheepmaker C.A. Wessels, 3 april1915
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
518
V/554-05 
Kennisgeving voor scheepmaker C.A. Wessels, 28 april1915
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
519
V/554-06 
Document Hoofdingenieur der Marine bij de 's Rijkswerf te Amsterdam over het eervol ontslag van scheepmaker C.A. Wessels, 23 juli l1915
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
520
V/554-07 
Extract uit het stamboek van C.A. Wessels, 18 juni 1917
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder