Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Janssonius, Johannes aantal treffers: 917
titeltypemuseumafbeelding
41
A.0382 [nr 0001] 
Nieuwen atlas; ofte, Werelt-beschrijvinge; vertoonende de voornaemste rijcken ende landen des gheheelen aerdt-bodems; vermeerdert met veele schoone landt-kaerten : 't Eerste Deel
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
42
A.0382 [nr 0002] 
Nieuwen atlas; ofte, Werelt-beschrijvinge; vertoonende de voornaemste rijcken ende landen des gheheelen aerdt-bodems; vermeerdert met veele schoone landt-kaerten : Tweede Deel: innhoudende Nederlandt / Vranckrijkck en Hispanien
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
43
A.0382 [nr 0003] 
Nieuwen atlas; ofte, Werelt-beschrijvinge; vertoonende de voornaemste rijcken ende landen des gheheelen aerdt-bodems; vermeerdert met veele schoone landt-kaerten : het derde deel vervattende de deelen van Italien, Asia, Africa, America
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
44
A.0382 [nr 0004] 
Nieuwen atlas; ofte, Werelt-beschrijvinge; vertoonende de voornaemste rijcken ende landen des gheheelen aerdt-bodems; vermeerdert met veele schoone landt-kaerten : het vierde deel vertoonende Groot Britannien vervattende de koninghrycken van Engelandt / Schotlandt ende Yrlandt
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
45
A.0382 [nr 0005] 
Nieuwen atlas; ofte, Werelt-beschrijvinge; vertoonende de voornaemste rijcken ende landen des gheheelen aerdt-bodems; vermeerdert met veele schoone landt-kaerten : het vyfde deel vervattende de water-weereldt
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
46
A.0382 [nr 0006] 
Nieuwen atlas; ofte, Werelt-beschrijvinge; vertoonende de voornaemste rijcken ende landen des gheheelen aerdt-bodems; vermeerdert met veele schoone landt-kaerten : seste deel inhoudende de oude /geestelijcke ende aerdsche weerelt-beschrijvingh
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
47
A.1280(06) 
De Slag bij Sluis, 26 mei 1603
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
48
A.2185(06) [nr 0002] 
Kaart van stad en haven van Duinkerken en Calais, en paskaart van de kust van Vlaanderen, door Johannes van Loon (ca 1611-1686) Uitg.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
49
A.2185(07) [nr 0002] 
Kaart en aanzicht van Duinkerken, Calais en omliggende plaatsen, circa 1627
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
50
A.2981(04) 
Accuratissima orbis antiqui delineatio; sive, Geographia vetus, sacra et profana; exhibens quicquid imperiorum, regnorum ... ab initio rerum ad praesentem usque mundi statum fuit ...; cui adjunximus tabulas peutingerianas
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
51
A.3058(01) 
Kaart van Nieuw Nederland , Nieuw Engeland en een deel van Virginia.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
52
A.3058(02) 
Met de hand gekleurde kaart van Nieuw Nederland, Nieuw Engeland en een deel van Virginia.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
53
A.3058(03) 
Met de hand gekleurde kaart van Nieuw Nederland, Nieuw Engeland en een deel van Virginia, met wapen van G. de Raet.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
54
A.3143(02) 
Wereldkaart in twee halfronden van Nicolaas van Geelkerken (overleden 1657?), 2e staat, oorspronkelijke uitgave 1617.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
55
A.3294 [nr 0001] 
Vijf banden zonder titel, bevattende kaarten van alle landen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
56
A.3294 [nr 0002] 
Vijf banden zonder titel, bevattende kaarten van alle landen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
57
A.3294 [nr 0003] 
Vijf banden zonder titel, bevattende kaarten van alle landen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
58
A.3294 [nr 0004] 
Vijf banden zonder titel, bevattende kaarten van alle landen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
59
A.3294 [nr 0005] 
Vijf banden zonder titel, bevattende kaarten van alle landen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
60
A.3615(02) 
Atlantis majoris quinta pars : orbem maritimum seu omnium marium totius orbis terrarum navigationibus hodierno tempore frequentatorum descriptionem accuratissimam continens
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum