Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Janssonius, Johannes aantal treffers: 917
titeltypemuseumafbeelding
101
Atlas98_38 
Kaart van het Hertogdom Lüneburg door Johann Mellinger en Johannes Janssonius, ca. 1630.Ducatus Luneburgensis Adiacentumq. regionum delineato Auctore Iohanne Mellingero
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
102
Atlas98_40 
Kaart van Pommeren door Eilhard Lubin en Johannes Janssonius, ca. 1632Nova illustrissimi Duvatus Pomeraniae tabula antea a viro Cl. D. D. Eilhardo Lubino edita, nunc iterum correcta per Frid. Palbitzke Pomer. L. L. Studiosum.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
103
Atlas98_46 
Kaart van het aartshertogdom Oostenrijk door Wolfgang Lazius en Johannes Janssonius, ca. 1630Austria Archiducatus Auctore Wolfgang Lazio
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
104
Atlas98_47 
Kaart van het aartsbisdom Salzburg en het hertogdom Karinthië door Johannes Janssonius, ca. 1633.Salzburg Archiepiscopatus cum ducatu Carinthiae
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
105
B.0032(015) 
Het vijfde deel des Grooten atlas : vervattende de Waterweereld ofte een naarstige beschryving van allé zeen des gantschen aardbodems ... als ook de Oude Weereld en Griekenland ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
106
B.0032(016) 
Het vijfde deel des Grooten atlas; vervattende de Waterweereld ofte een naarstige beschryving van allé zeen des gantschen aardbodems ... als ook de Oude Weereld en Griekenland ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
107
B.0032(017) 
Novus Atlas sive Theatrum Orbis Terrarum, in quo Magna Brittannia sue Angliae & Scotiae nec non Hibenias Regna exhibentur Tomus quartus
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
108
B.0216(279) 
Kaart van het Arabisch Schiereiland met de Rode Zee & Persische Golf. [...]
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
109
B17482a-P01 
Loms Baye No.0.Afbeeldinghe van de Loms bay, ende eerste voijagie by Willem Barentsz ghedaenKaart van Nova Zembla
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
110
B17482a-P02 
Een strijdt met de WalrussenNo.1. Afbeeldinge, van een strijt diese met de Waleussen hadden. wel 200. op lant bij den anderen wesende.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
111
B17482a-P03 
Den seer stercken BeerNo.2. Afbeeldinghe van een seer Stercken Beer.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
112
B17482a-P04 
De vier Schepen naer huys seylendeNo.3. Afbeeldinghe hoe de vier schepen weder bij den anderen quamen ende haer cours weder naer huys namen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
113
B17482a-P05 
Opdoeninghe van de ghelegentheyt ende strecken des WeygatsNo.4. Dese Caerte wijst aen de opdoeninghe, ghelegentheydt ende strecken van Weygats, anders ghenaemt de Strate van Nassau, Staten Eyland, Tranen-Baey, Beelt-hoeck, Cruys-hoeck, ende Twist-hoeck, met de Diepte, Rissen, ende een aenkleven van ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
114
B17482a-P06 
Afbeeldinge der SamonitenNo.5. Afbeeldinghe der Samniten, haer kleedinghe, en hoese van Rheden met sleden voort ghetrocken werden, etc.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
115
B17482a-P07 
Een Beer 2. Matroosen verscheurendeNo.6. Afbeeldinghe hoe een fellen Beer, twee van haer volck deerlick verscheurden.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
116
B17482a-P08 
Afbeeldinge van dry sonnenNo.7, Afbeeldinghe van de wonderlicke teeckenen aen den Hemel ghesien.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
117
B17482a-P09 
Gevecht tussen een beer, en twee boten met matrozenNo. 8. Afbeeldinghe van een wonderlijck ghevecht, dat sy teghens een fellen Beer hadden, waer over sy 't selve Eylandt Beeren-Eylandt noemden.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
118
B17482a-P10 
SpitsbergenNo.9. Afteeckeninghe van Spitsbergen
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
119
B17482a-P11 
Hoe achter 't Eylandt Orangien in 't ys bleven steeckenNo.10. Afbeeldinghe hoe dat sy ontrent de Eylanden van Orangien in 't ijs beset werden, daer een vreeselijcken Beer, achter een schots ijs legghende, tegen haer aen quam, met grooter moeyten van haer overwonnen ende ghedoodt wert.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
120
B17482a-P12 
Hoe door't dryvende ys by naer dry mannen verloren.No. 11. Afbeeldinghe hoe sy ontrent den ijs-haven in 't ijs beset wierden, ende door 't drijvende ijs by naer dry mannen hadden verlooren.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam