Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Hogenberg, Frans aantal treffers: 427
titeltypemuseumafbeelding
181
A.0145(027)177 
Portret van Aartshertog Matthias.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
182
A.0145(027)178 
Intocht van Aartshertog Matthias in Brussel, 18 januar 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
183
A.0145(027)179 
Matthias doet de eed te Brussel, 20 januari 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
184
A.0145(027)180 
Don Juan ontvangt de Prins van Parma, 20 januari 1576.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
185
A.0145(027)181 
Slag bij Gemblours, 30 februari 1578 [sic!] (= 31 januari 1578).
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
186
A.0145(027)182 
Verovering van Sichenen bij Diest, 21 februari 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
187
A.0145(027)183 
Ontdekking der sodomie in een klooster te Brugge, 18 mei 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
188
A.0145(027)184 
Jezuïeten en Minderbroeders uit Antwerpen gevoerd, 18 mei 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
189
A.0145(027)185 
Sodomitische monniken te Gent verbrand, 26 juli 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
190
A.0145(027)186 
Matthias bezoekt het leger der Staten, 14 juli 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
191
A.0145(027)187 
De Staatsen nemen Kampen in, 20 juli 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
192
A.0145(027)188 
Sodomitische monniken te Brugge verbrand, 26 juli 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
193
A.0145(027)189 
Slag bij Rijmenamt, 1 augustus 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
194
A.0145(027)190 
Matthias houdt revue over de troepen van Paltsgraaf Casimir, 21 augustus 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
195
A.0145(027)191 
Menen door de Malcontenten ingenomen, 24 september 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
196
A.0145(027)192 
De hertog van Anjou neemt Bins in, 7 oktober 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
197
A.0145(027)193 
Raadsheer Gosson te Atrecht onthoofd, 20 oktober 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
198
A.0145(027)194 
Deventer voor de Staten genomen, 19 november 1578.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
199
A.0145(027)195 
Portret van Alexander Farnese, hertog van Parma, omstreeks 1580.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
200
A.0145(027)196 
Hoofdman Biel voor Kerpen gehangen, 25 januari 1579.
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum