Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Geelkercken, Nicolaes van aantal treffers: 54
titeltypemuseumafbeelding
41
BWAE275a-P16 
St. Jago, Selagues ende Natividaet / Contra la SpaignolSeer neerstich aengewesen in wat manieren de onse tegen de Spaignaerts slaghs waren. A. Is de Bay van S. Jago daer onse Vloot lagh. B. Is het Spaensche Scheepken op de wacht legghende. C. Is de Bay Selagues dear den Jagher lagh met die plaets da...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
42
BWAE275a-P17 
I. LadronesIslas de Las Velas oft Landrones. Met zijn verclaeringhe, soo van Schepen, Menschen, ende aen cleven van dien. A. Is onsen Admirael de Son. B. Is onsen Vijs-admirael de Maen. C. Is de Morghen-Ster D. Is den AEolus van Rotterdam. E. Is den Jagher, om dese schepen quamen wilden met haer Can...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
43
BWAE275a-P18 
Typus freti Manilensis. Die Straedt vande ManillesDe Straet Manilles. ghelijckse van Joris Spilberghen beseylt is
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
44
BWAE275a-P19 
Manilade Bay van Manilles. Met het aen cleven van dien seer coreckt verklaert en aen gheweesen. A. Is de Bay van Manilles. B. Is de Haven daer veel van haer Schepen laghen. C. Is die stadt Manilles seer populus. D. Is een Fort genaempt deCabitta. E. Is het Eylant Maribella. F. Is onse Vloot bestaend...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
45
BWAE275a-P20 
Kaert van de Molucques, seer coreckt afgheteyckent, met allen zijn Eylanden ende Sterckten, met een afbeeldighe vande Straet van Botton
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
46
BWAE275a-P21 
Ins. Macjan / Ins. Bactjanzijn de Eylanden Macjan ende Bacjan, met alle haer verclaeringhe, aenghewesen als volgt. A. Is het Eylant Macjan waer van den Suydt hoeck is geleghen op 8. Menuten by Nooden die Linie Aquinoctial. B. Is die Bay van een ander Eylant genaempt Bacjan, t'welcke is ghelegen tege...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
47
BWAE275a-P22 
Solor / Amboyna / M. Ganapus / I. NeraSolor Amboyna. Ende het Eylandt Nera met den bergh Ganapus met sijne verklaringhe aenghewesenm gelijck hier voor af te lesen is. A. Is die Bay van Solor, vertoont hem in Sulcker voegen, als ghy siet afghebeelt. B. Is den inganck tussen twee berghen die een wat h...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
48
BWAE275b-P1 
Porto DesirePorto Desire. Met de verclaeringhe sommigher aenwijsinghen in dese volghende Caerte. A. Is de Spieringh-bay daer wy door (misverstant in gheseylt zijnde) een nacht laghen in seer groot perijckel van 't Schip te verliesen. B. De plaetse daer wy met de Schepen aende wal dreven en drooch be...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
49
BWAE275b-P2 
Kaart Nova Guinea, Peru en Mar Del Zurde kart oft voyagie van Jacob le Maire, bewijst V.E. in wat manieren den voorsz. Jacob le Maire door een nieuwe Straet die Suyt-Zee ghepasseert is tot in Indien
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
50
BWAE275b-P3 
Cocos InsulaCocos ende verraders Eylandt. Met zijne verklaeringhe aen ghewesen, als volght. A. Is Cocos Eylant, alsoo ghenaemt ter oorsaecken datter veel cocos wast. B. Is het verraders Eylant, alsoo geneamt door dien datse meest van dit Eylant quamen die ons fochten te verrade. C. Is een scharmusin...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
51
BWAE275b-P4 
Horn Ins't Hoornse Eylant. Met de verklaringe van sommige aenteyckninghen in dese volgende Figuyr aengewesen. A. Zijn de twee Coninghen malcanderen ontmoetende, ende met veel seltsame Ceremonien verwillekomende. B. De twee Coninge sittende op matjens onder de Belay. C. Onse Trompetters en Trommel-sl...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
52
BWAE276a-P11 
Caljou de Lima. No.11.Un fort beau Bay avec sa declaration demonstrée par A. B. C. A. Est une belle batterie sur le rivage avec quelques pieces de canons. B. Est un beau bastiment dans la villette. C. Est un temple dans leques ils font leurs ceremonies. D. Sont deux trouppes de cavalliers avec des l...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
53
K111-A 
Universi Orbis Tabula De-Integro Delineata
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
54
WAE846-A 
Wereldkaart in twee halfrondenOrbis terrarum descriptio duobis planis hemisphaeriis comprehensa
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam