Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Blaeu, Willem Jansz. aantal treffers: 724
titeltypemuseumafbeelding
181
M473 
Hemelglobe door Willem Jansz Blaeu, 1602 [Na 1621]
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
182
M474 
Aardglobe door Willem Jansz Blaeu
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
183
M475 
Aardglobe door Willem Jansz Blaeu
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
184
P760 
Soli Domino Gloria: Viva icon pugna navalis VII kal: junias, inter octo triremes Fred: Spinola, et tres naves duasq triremes ord: confaed: Belgij, ad slusam fland: oppid facta, in qua ipse Spinola in terijt. / Coalitus adversi compertus Numinis iras Quum Mare, quum Venti, quum Sydera mota, Triremes ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
185
S.0161(421) 
Institutio astronomica de usu globorum et sphaerarum celestium ac terrestrium; latine reddita a M. Hortensio
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
186
S.0187 [nr 01398] 
Tweevoudigh onderwiis van de Hemelsche en Aerdsche globen; Het een Na de meyning van Ptolemaeus met een vasten Aerdkloot; Het ander Na de Natuerlijcke stelling van N. Copemicus met een loopenden Aerdkloot ... En gevoeght na de Globen en Sphaeren by hem uytgegeven
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
187
S.0860(01) [nr 0001] 
Toonneel des aardriicx; ofte, Nieuwe atlas; dat is beschrijving van alle landen; nu nieulycx uytgegeven : eerste deel
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
188
S.0860(01) [nr 0002] 
Toonneel des aardriicx; ofte, Nieuwe atlas; dat is beschrijving van alle landen; nu nieulycx uytgegeven : Tweede deel
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
189
S.0860(03) 
Met de hand gekleurde, gedrukte Europese paskaart door Willem, Pieter & Joan [...]
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
190
S.1034(01) [kaart 007] 
Kaart van het Noordpoolgebied
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
191
S.1034(01) [kaart 015] 
Kaart van Europa
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
192
S.1034(03) [kaart 002] 
De Zeven Provintiën van de Lage Landen
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
193
S.1034(08) [kaart 031] 
Kaart van Afrika
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
194
S.1034(08) [kaart 045] 
Kaart van Amerika
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
195
S.1034(09) [kaart 001] 
Kaart van Azië
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
196
S.1496 
Het licht der zee-vaert; daerinne claerlijck beschreven ende afghebeeldet werden alle de custen ende havenen van de westersche, noordsche, oostersche ende Middellandsche zee'n; oock van vele landen, eylanden ende plaetsen van Guinea, Brasilien, Oost- ende West-Indien; uit de alderbeste zeebeschryver...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
197
S.1496 [kaart 001] 
[...]Titelpagina van Het Licht der Zeevaert van W.J. Blaeu
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
198
S.1496 [kaart 002] 
[...]Gegraveerde titelpagina van het Het Licht der Zeevaert en twee lofdichten
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
199
S.1496 [kaart 003] 
[...]
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
200
S.1496 [kaart 004] 
[...]Afbeelding van een astrolabium en graadstok
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum