Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Witsen, Nicolaes aantal treffers: 13
titeltypemuseumafbeelding
1
1995.0036 
Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier : Waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van Scheeps-timmeren, By Grieken en Romeynen ... benevens evenmatige grootheden van Schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
A.0145(158) 
Noord en Oost Tartarije, ofte, Bondig ontwerp van eenige dier landen en volken ... in de noorder en oosterlijkste gedeelten van Asia en Europa ... verdeeld in twee stukken, met derzelver land-kaerten, mitsgaders onderscheidene afbeeldingen van steden, drachten ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
A.2992 
Architectura navalis et regimen nauticum. Ofte Aaloude en Hedendaagsche Scheeps-Bouw en Bestier ... doorgaans verciert met kopere plaaten
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
A.4490(01) 
Architectura navalis et regimen nauticum ofte Scheeps-bouw en bestier : Waar in wydtloopigh wert verhandelt de wyze van Scheeps-timmeren, zoo als de zelve eertydts by de Grieken, en Romeinen, in gebruik was ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
A.4490(01) 
Architectura navalis et regimen nauticum ofte Scheeps-bouw en bestier : Waar in wydtloopigh wert verhandelt de wyze van Scheeps-timmeren, zoo als de zelve eertydts by de Grieken, en Romeinen, in gebruik was ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
A.4490(01) 
Architectura navalis et regimen nauticum ofte Scheeps-bouw en bestier : Waar in wydtloopigh wert verhandelt de wyze van Scheeps-timmeren, zoo als de zelve eertydts by de Grieken, en Romeinen, in gebruik was ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
RA.0374 [nr 0001] 
Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier : waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeynen : scheeps-oeffeningen, strijden, tucht, straffen, wetten en gewoonten ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
RA.0374 [nr 0001] 
Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier : waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeynen : scheeps-oeffeningen, strijden, tucht, straffen, wetten en gewoonten ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
S.0147 
Architectura navalis et regimen nauticum. Ofte Aaloude en Hedendaagsche Scheeps-Bouw en Bestier ... doorgaans verciert met kopere plaaten
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
S.0161(287) 
Aeloude En hedendaegsche scheepsbouw en bestier: Waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van Scheeps-timmeren, by Grieken en Romey-nen : Scheepsoeffeningen, Strijden, Tucht, Straf-fe, Wetten en gewoonten, Beneffens Evenmatige grootheden van Schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen: Ver...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
S.0161(287) 
Aeloude En hedendaegsche scheepsbouw en bestier: Waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van Scheeps-timmeren, by Grieken en Romey-nen : Scheepsoeffeningen, Strijden, Tucht, Straf-fe, Wetten en gewoonten, Beneffens Evenmatige grootheden van Schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen: Ver...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
S.0161(287) 
Aeloude En hedendaegsche scheepsbouw en bestier: Waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van Scheeps-timmeren, by Grieken en Romey-nen : Scheepsoeffeningen, Strijden, Tucht, Straf-fe, Wetten en gewoonten, Beneffens Evenmatige grootheden van Schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen: Ver...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
S.0161(287) 
Aeloude En hedendaegsche scheepsbouw en bestier: Waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van Scheeps-timmeren, by Grieken en Romey-nen : Scheepsoeffeningen, Strijden, Tucht, Straf-fe, Wetten en gewoonten, Beneffens Evenmatige grootheden van Schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen: Ver...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum