Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Wafer, Lionel aantal treffers: 3
titeltypemuseumafbeelding
1
29805 
W: Dampier en L: Wafers Reystogten rondom de Waereldt; Begrypende, in vier beknopte Boekdeelen, Een naauwkeurige Beschryving van verscheyde nieuwe ontdekte Zeën, Kusten, en Landen, zo in Amerika, Asia, als Afrika; benevens veele nuttelyke Aanmerkingen ontrent de Stroomen, Winden, Havens, Dieptens, E...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
29806 
Tweede deel van William Dampiers Reystogt rondom de Waereldt; Behelzende Eene beschryving der togten na Tonquin, Achin, Malakka, beneffens derzelver Gewassen, Inwoonders, Manieren, Koophandel, Staats-bestier. Een Verhaal van twee togten na Kampechie, beneffens de Kusten, Gewassn Inwoonders, 't hakke...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
29807 
Nieuwe Reystogt en Beschryving van de Land-Engte van Amerika, Behelzende Een verhaal van des Schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar, de gesteltenisse van 't land, kusten, bergen, rivieren, bossen, 't aardryk, weeder, de boomen, vruchten, beesten, vogelen, visschen enz. Midsgaders De Indi...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam