Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Valentijn, François aantal treffers: 36
titeltypemuseumafbeelding
1
 
François Valentijn's Description of Ceylon
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Beschryving van Oud en Nieuw Oost-Indiën
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
18931 
Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende Een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd In die Gewesten, benevens Eene wydluftige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java, en alle de Eylanden onder dezelve Landbestieringen behoorende; het Nederlands Compto...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
2009.0229 
Oud en Nieuw Oost Indiën; vervattende eene verhandeling van Nederlands mogentheyd in die gewesten ... met meer dan thien honderd en vyftig prentverbeeldingen verrykt
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
2009.0229 
Oud en Nieuw Oost Indiën; vervattende eene verhandeling van Nederlands mogentheyd in die gewesten ... met meer dan thien honderd en vyftig prentverbeeldingen verrykt
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
2009.0229 
Oud en Nieuw Oost Indiën; vervattende eene verhandeling van Nederlands mogentheyd in die gewesten ... met meer dan thien honderd en vyftig prentverbeeldingen verrykt
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
2009.0229 
Oud en Nieuw Oost Indiën; vervattende eene verhandeling van Nederlands mogentheyd in die gewesten ... met meer dan thien honderd en vyftig prentverbeeldingen verrykt
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
2009.0229 
Oud en Nieuw Oost Indiën; vervattende eene verhandeling van Nederlands mogentheyd in die gewesten ... met meer dan thien honderd en vyftig prentverbeeldingen verrykt
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
2009.0229 
Oud en Nieuw Oost Indiën; vervattende eene verhandeling van Nederlands mogentheyd in die gewesten ... met meer dan thien honderd en vyftig prentverbeeldingen verrykt
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
2009.0229 
Oud en Nieuw Oost Indiën; vervattende eene verhandeling van Nederlands mogentheyd in die gewesten ... met meer dan thien honderd en vyftig prentverbeeldingen verrykt
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
2012.1082 
Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java, en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende; het Nederlands compt...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
2012.1083 
Beschryving van Amboina, vervattende een wydlustige verhandeling van het zelve, en van alle de eylanden, daar onder behoorende, te weten, van 't groot Eiland Ceram, Boero, Amboina, Honimoa, Noessa-Laoet, Oma, Manipa, Bonoa, Kelang, en meer andere eylanden, in het werk voorkomende; behelzende een tre...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
2012.1084 
Omstandig verhaal van de geschiedenissen en zaaken, het kerkelyke ofte den godsdienst betreffende, zoo in Amboina, als in alle de eylanden, daar onder behoorende, van de oudste tyden af tot nu toe, benevens een fraaye verhandeling der boomen, planten, heesters, enz. als ook der land-dieren, vogelen,...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
2012.1085 
Verhandeling der zee-horenkens en zee-gewassen in en omtrent Amboina en de naby gelegene eylanden, mitsgaders een naaukeurige beschryving van Banda en de eylanden onder die landvoogdy begrepen : als ook der eylanden Timor en Solor, Celebes ofte Macassar, Boreneo en Bali : mitsgaders van de koningryk...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
2012.1086 
Beschryving van Groot Djava, ofte Java Major, behelzende een zeer fraaje landbeschryving van dit magtig eyland, ... mitsgaders een omstandige beschryving der stadt Batavia, ... mitsgaders een verhaal der zaaken van China, nevens een beschryving van 't eyland, Formosa, ... waar agter gevoegt zyn des ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
2012.1087 
Zaaken van den godsdienst op het eyland Java, als ook een beschryving van het Nederlandsch comptoir in Suratte, en van de levens der Groote Mogols, mitsgaders een verhaal der zaaken van China : nevens een beschryving van 't eyland Formosa ofte Tayouan, en de zaaken daar toe behoorende; waar achter g...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
2012.1088 
Keurlyke beschryving van Choromandel, Pegu, Arrakan, Bengale, Mocha, van 't Nederlandsch comptoir in Persien; en eenige fraaje zaaken van Persepolis overblyfzelen : een nette beschryving van Malakka, 't Nederlands comptoir op 't eiland Sumatra, mitsgaders een wydlustige landbeschryving van 't eyland...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
2012.1089 
Zaaken van den godsdienst, op Ceylon : zesthiende hoofd-stuk / [François Valentyn] Beschryving van 't Nederlandsch comptoir op de kust van Malabar, en van onzen handel in Japan, mitsgaders een beschryving van Kaap der Goede Hoope en 't eyland Mauritius, met de zaaken tot de voornoemde ryken en land...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
30011 
Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende Een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd In die Gewesten, benevens Eene wydluftige Beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java, en alle de Eylanden onder dezelve Landbestieringen behoorende; het Nederlands Compto...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
39660 
Van en naar Indië : Valentijns 1ste en 2de uit- en thuisreis, voorafgegaan door Busken Huets litterarisch-critische studie over François Valentyn
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam