Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Unger, Willem Sybrand aantal treffers: 13
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Het archief der Middelburgsche Commercie Compagnie
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
De scheepvaart der Bretons naar de Walchersche Reede in de XVe en XVIe eeuw
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel : de slavenhandel der Middelburgsche Commercie Commercie Compagnie, 1723-1808
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse slavenhandel
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Het inschrijvingsregister van de kamer Zeeland der Verenigde Oost-Indische Compagnie
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
De publikatie der Sonttabellen voltooid
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
200000847 
De Resolutien der Compagnie op Oost-Indie te Middelburg, 1601-1602
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
200000856 
Rekening van den invoer van aluin in de Scheldedelta 1473-75
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
200000965 
Nieuwe gegevens betreffende het begin der vaart op Guinea
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
200002406 
Middelburg als handelsstad (XIIIe tot XVIe eeuw)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
200003569 
Cornelis Goliath, kaartmaker en bestuursambtenaar
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
3004 
Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
326 
De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië, 1598-1604
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam