Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Posthumus, N.W. aantal treffers: 23
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandse Huisindustrie. Deel I. Voedings- en genotmiddelen
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
2
 
Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandse Huisindustrie. Deel II. Diamantbewerking – Drukkersbedrijf – Chemische industrie – Hout- en stroobewerking – Metaalbewerking – Papierbewerking - Schoenmakers
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
3
 
Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandse Huisindustrie. Deel III. Textielindustrie – Kleeding en reiniging
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
4
[vrl.nr. 21264] 
De nationale organisatie der lakenkoopers tijdens de Republiek
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
200000523 
De geheime lijnwaadcontracten der Nederlandsche Handel-Maatschappij (1835-1854)
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
200000868 
Bescheiden betreffende de uitbesteding van lijnwaadleveranties door de Nederlandsche Handel Maatschappij in de jaren 1844-1847
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
200000879 
Bijdrage tot de geschiedenis der bevrachtingspolitiek van de Nederlandsche Handel Maatschappij
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
200001136 
Stukken betreffende de handelsbetrekkingen met Japan in het begin der negentiende eeuw
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
200001166 
Gegevens over de handelsrelaties van Nederland met de Verenigde Staten van Noord-Amerika in de eerste jaren na het herstel
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
200001177 
Twee rapporten van A.R. Falck over een poging in 1820/21 gedaan tot het aanknopen van handelsbetrekkingen met de aan de Zwarte Zee gelegen havens
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
200006446 
Stukken betreffende de handelsbetrekkingen met Japan in het begin der 19e eeuw
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
2782 
Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
5551 
De Nederlanders en de Noordpoolexpeditiën : voordracht, gehouden te Amsterdam in de algemeene vergadering van het Aardrijkskundig Genootschap, den 10 april 1875
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
A.2967 
De Oosterse handel te Amsterdam; het oudst bewaarde koopmansboek van een Amsterdamse vennootschap betreffende de handel op de Oostzee, 1485 - 1490; met 53 facsimiles
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
A.3030 [nr 0001] 
Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
A.3030 [nr 0001] 
Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
A.3030 [nr 0001] 
Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
A.3030 [nr 0001] 
Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
A.4466 
De uitvoer van Amsterdam, 1543 - 1545
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
S.0029 [nr 0078] 
De tentoonstelling en het congres voor aardrijkskunde te Parijs in 1875
maker:  Posthumus, N.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum