Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Portielje, G. aantal treffers: 15
titeltypemuseumafbeelding
1
A/003/546 
Gravure Gedenkpenning, ontworpen door Van der Kellen naar aanleiding van de dood van luitenant ter zee J.C.J. van Speijk op 5 februari 1831
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
2
A/003/689 
Ets Plechtige opening der Groote Sluis van het Oosterdok voor Amsterdam, 5 mei 1832
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
3
A/003a/879 
Aquatint H. Vettewinkel en W.H. Hoogkamer. Plechtige opening der Groote Sluis van het Oosterdok voor Amsterdam, 5 mei 1832
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
4
CDJ509 
De begrafenisstoet van Van Speyk, 4 mei 1832.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
P2674-39 
Vaderlandsch Lied ter Inleiding bij de jaarlijkse Viering der Nagedachtenis aan den onsterfelijke zeeheld J. C. J. van Speijk.
maker:  Portielje, G.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
P2674-41 
De Heldendood van Jan Carel Josephus van Speijk; toonkunding tafereel vervaardigd door B. van Bree naar aanleiding van de woorden van mr. J Kinker opgevoerd in de Maatschappij Felix Meritis op 11 maart 1831.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
P2674-56 
Plegtige opening de Groote Sluis van het Oosterdok voor Amsterdam, waardoor het eerste korvetschip, gebouwd ter loffelijker nagedachtenis van den te vroeg gesneuvelden jeugdigen Held J.C.J. VAN SPEYK, is gevoerd , op zaterdag den 5den mei 1832
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
P2674-57 
Korte beschrijving der Beide Kunstplaten, voorstellende de plegtige, lijkvaart van het stoffelijke overschot van J.C.J van Speijk en de plegtige opening der Groote Sluis van het Ooster-dok te Amsterdam, waardoor de korvet Van Speijk is gevoerd
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
P2674-59 
Een facsimile van een brief van J.C.J. van Speijk aan zijn nicht mevrouw De Dieu, geschreven aan boord van kanonneerboot nr. 2 liggende voor Antwerpen op 19 december 1830
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
P2674-89 
Een gedrukte uitgave van een brief van J.C.J. van Speijk aan zijn nicht mevrouw De Dieu, geschreven aan boord van kanonneerboot nr. 2 liggende voor Antwerpen op 19 december 1830
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
P2971-3A 
Facimile van brief d.d. 19 december 1830
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
P2971-3B 
Facimile van brief d.d. 19 december 1830
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
P2971-3C 
Facimile van brief d.d. 19 december 1830
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
P59A 
Gedenkpenning op J.C.J. van Speyk.
maker:  Portielje, G.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
P59B 
Gedenkpenning op J.C.J. van Speyk.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam