Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Parma, S. aantal treffers: 40
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Gealfabetiseerde opsomming van kapiteinsnamen, scheepsnamen en namen van reders / eigenaars / boekhouders uit de lijst van 'effectieve leden' van het College Zeemanshoop, zoals vermeld in Bijlage 3 van de publikatie van Mr. J.H. van den Hoek Ostende uit 1972.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Alfabetisering van het 'register van aangifte van voortdurende deelneming in het Weldadig Zeemansfonds'. Gemeente Archief Amsterdam 491-290.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Pieter Kallenborn en de Zeevaartschool te Harlingen. Een genealogische schets.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
De Veronica en kapitein Welger. Bijdrage voor de rubriek WEGWIJS in Gens Nostra, ter publicatie aangeboden augustus 1997.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Het college 'Zeemans-voorzorg' opgericht 1 juli 1851 te Harlingen.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Lijst van Nederlandse Koopvaardijschepen alsmede hun gezagvoerders en thuishaven 1820-1900.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Harlinger Koopvaardijkapiteins en Harlinger reders uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
De personen die vermeld worden in de scheepsjournaals (1818-184) van stuurman/kapitein Sikke IJsbrands Parma (1785-1846) en zijn zoon ligtmatroos/leerling IJsbrand Sikkes Parma (1825-1847).
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Het zeemanscollege "De Blaauwe vlag" opgericht in 1795 te Amsterdam.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Het Rotterdamse zeemanscollege "Maatschappij tot Nut der Zeevaart". Een opstap voor nader onderzoek.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Het Rotterdamse zeemanscollege "Maatschappij tot Nut der Zeevaart". Gealfabetiseerde lijst van vlagvoerende leden met de periode van hun lidmaatschap; lijst van vlagnummers met de bijbehorende gezagvoerders; lijst van bestuursleden.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Oepke Sikkes Parma. Een biografische schets van een Friese zeeman uit Harlingen.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Biografie van Sies Jans Rotgans 1805-1857.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
De personen die vermeld worden in de scheepsjournaals van de twee-mast schoener "Caspar de Robles" 1851-1852, de brik "Luitenant Admiraal Tjerk Hiddes" 1859-1864 en de brik "Hester" 1868-1870."
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Het zeemanscollege "Zeemanstroost", opgericht in 1878.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Het Schiermonnikoger Zeemanscollege en Pensioenfonds. Een beschrijving van hun historie.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Rapportage over het zeemanscollege "De Vereeniging" eerder "Uit Liefde" te Delfzijl.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Eeltje Haitzes Bonnema, een koopman uit Kimswerd.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Schipbreukverhaal van J. Baas te Delfzijl.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Rapportage over het zeemanscollege "De Harmonie" te Wildervank. Een aanzet tot nader onderzoek.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum