Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Ministerie van Waterstaat aantal treffers: 19
titeltypemuseumafbeelding
1
10929 
Verzameling van wetten, besluiten en verordeningen betreffende de binnenlandsche scheepvaart in Nederland
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
13973 
Verzameling van wetten, besluiten en verordeningen betreffende de binnenlandsche scheepvaart in Nederland
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
2015.4464 
Overzichtskaart der binnenscheepvaartwegen. No. 1 Groningen en Noord-Drente
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
2015.4465 
Overzichtskaart der binnenscheepvaartwegen. No. 1 Groningen en Noordelijk Drenthe
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
2015.4466 
Overzichtskaart der binnenscheepvaartwegen. No. 4 Noordoostelijk-Overijssel en Zuidoostelijk-Drenthe
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
2015.4467 
Overzichtskaart der binnenscheepvaartwegen. No. 5 Zuidelijk-Overijssel, en Oostelijk-Gelderland
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
30447 
Wegwijzer voor de binnenscheepvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
3400 
Geschiedenis en beschrijving van het Noordzeekanaal
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
400000187 
Driemaandelijksch bericht betreffende de Zuiderzeewerken
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
400000212 
Statistiek der scheepvaartbeweging op de rivieren en kanalen in Nederland in ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
42334 
Rijnvaartpolitieregelement voor den rijn met inbegrip van de waal en de lek, : zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 9 Juli 1929 (Staatsblad no.386)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
42335 
Verslag van de commissie : ingesteld bij beschikking van den minister van binnenlandsche zaken, voorzitter van den raad van ministers, van 7 december 1922. No. 538a, kabinet M.R., met de opdracht te onderzoeken in hoeverre een meer economisch gebruik der onder verschillende instellingen en administr...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
42345 
Korte beschrijving van het Noordzeekanaal
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
42346 
Description du canal d'Amsterdam a la mer du nord.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
42595 
Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland, met overzichtskaart en schetskaarten.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
6047 
Wegwijzer voor de binnenscheepvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
6155 
Wegwijzer voor de binnenscheepvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
9479 
Verzameling van wetten, besluiten enz. betreffende het vervoerwezen in Nederland : 1942
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
B0068 
Brief over de De Ruytermedaille voor P. Kramer.
voorwerpenNationaal Reddingmuseum 'Dorus Rijkers'
Nationaal Reddingmuseum 'Dorus Rijkers'