Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Leeuwen, J. van aantal treffers: 120
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Potential of ozone for ballast water treatment
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Herinnering aan Ulbe Aylva van Burmania, Raadsheer in het Hof van Friesland, Grietman van Leeuwarderadeel, Gecommitteerde ter Generaliteit (..)
maker:  Leeuwen, J. van
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Algemeen Verslag en Verantwoording van de Provinciale Commissie van Onderstand voor de Noodlijdenden, door de geheerscht hebbende ziekte.
maker:  Leeuwen, J. van
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Alphabetisch Register of Algemeen Repertorium op het groot Plakkaat- en Charterboek van Friesland.
maker:  Leeuwen, J. van
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in Vriesland voorgevallen in sprokkelmaand 1825.
maker:  Leeuwen, J. van
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
02197 
Verlofpas A. Bakker
maker:  Leeuwen, J. van
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
7
15086 
Uitreiking Vaandel Eskader en indienststelling Hr. Ms. De Zeven Provinciën
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
8
1997.3794 
Leidraad voor de adspirant-reserveofficieren]
maker:  Leeuwen, J. van
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
1997.3796 
Vaarprogramma oefeningstocht adspirant reserveofficieren aan boord Hr.Ms. "Z 5" in de zuidelijke vaarwaters van 15 t/m/ 22 Mart 1934]
maker:  Leeuwen, J. van
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
1999.0657 
Luchtfoto van het kustwachtschip ms. Waker (ex- Solo en Smit Houston) [...]
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
1999.0659 
Kleurenfoto van het bevoorradingsschip Hr.Ms. 'Amsterdam' (A 836) afgemeerd aan de afbouwsteiger van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' in Vlissingen [...]
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
1999.0662 
Het LPD Hr.Ms. 'Rotterdam' (L 800) op de rede van Den Helder tijdens het opwerkingsprogramma van het schip (achteraanzicht). [...]
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
27868 
Mariniers in Haïti
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
14
27869 
Mariniers in Haïti
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
15
27870 
Mariniers in Haïti
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
16
27871 
Mariniers in Haïti
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
17
27872 
Mariniers in Haïti
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
18
27910 
Oud-verpleegsters krijgen alsnog het Ereteken voor Orde en Vrede
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
19
28000 
Oud-verpleegsters krijgen alsnog het Ereteken voor Orde en Vrede
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
20
28001 
Oud-verpleegsters krijgen alsnog het Ereteken voor Orde en Vrede
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum