Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Koopman, J.C. aantal treffers: 21
titeltypemuseumafbeelding
1
A.0327(03) 
Zijner Majesteits zeemagt vóór Antwerpen, 1830 - 1832
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
P2674-77 
Een echtheidsverklaring betrekking hebbende op de objecten de ‘Atlas der Vaderlandsche Geschiedenis’, verzameld door jonkheer G.J. Beeldsnijder van Voshol en Vrije-Ness.
maker:  Koopman, J.C.
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
S.0175 [nr 0002] 
Brief d.d. 29 dec. 1831 van Kapitein ter Zee J.C. Koopman aan de Admiraal (de Cdt. der Zeemacht) betreffende de aanbieding van een ijzeren zegelring in een houten doosje, beide vervaardigd van onderdelen van een rolpaard afkomstig van de kannonneerboot No. 2 van Van Speyk
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
S.0568(07) [nr 0001] 
Copie dagorder van Kapt. ter zee J.C. Koopman aan de schepelingen van Z.M. Zeemagt voor Antwerpen d.d. 10 aug. 1831
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
S.0568(10) 
Memorie opgemaakt in Franse krijgsgevangenschap te Aire in de maand Januari 1833, betrekkelijk het Bombardement en de kapitulatie der Citadel van Antwerpen en de vernieling van Zijner Majesteits Zeemagt aldaar gestationeerd, op last van Kolonel en Kapitein ter zee J.C. Koopman, bestaande uit 30 blad...
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
S.0568(12,22,24) 
Boekbeoordelingen, dankbetuigingen en het auteurscontract van het boek "Zijner Majesteits Zeemagt vóór Antwerpen 1830 - 1832"]
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
S.0568(14) [nr 0005] 
Vertrouwelijke missive over de Koloniale Marine, aan de Directeur Generaal voor de Marine [copie]
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
S.0568(14) [nr 0015] 
Copieën van diverse brieven van Koopman aan verscheidene instanties, van af 4 maart 1837 t/m 4 november 1837
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
S.0568(14) [nr 0019] 
Copie-brief Soerabaja 31 aug. 1837 no. 352 van Koopman, voorzitter van de Commissie aan de Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië zijnde een uitvoerig verslag over de maritieme verdedigingsmiddelen en de Koloniale Marine
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
S.0568(14) [nr 0020] 
Copie-brief no. 68 Batavia 26 mrt. 1838 van Koopman aan de Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië betreffende de indiening van plannen en tekeningen van de verdedigingswerken van Soerabaja en een verzoek tot ontbinding van de Commissie
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
S.0568(16) 
Plan voor de defensie der reede van Batavia en het aanleggen van een breekwater
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
S.0568(22) [nr 0009] 
Brief van kapitein ter zee Koopman, d.d. 9 december 1832 betreffende orders voor de kanonneerboten 1, 3 en 9, resp. commandanten van Rappard, Schuit en Van Ouwenaller
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
S.0568(22) [nr 0017] 
Afschrift van een particuliere brief dd. 15 september 1830 van kapitein luitenant ter zee J.C. Koopman aan schout bij nacht C.J. Wolterbeek inzake mededelingen omtrent Java en de Oostersche bezittingen]
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
S.0568(23) [nr 0001] 
Correspondentie-boek over het kommandement van 'ZM Zeemagt voor Antwerpen' van 5 augustus 1832 tot 1 juny 1833
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
S.0568(23) [nr 0003-1] 
Correspondentie boek gehouden aan boord [van] ZM Korvet Komeet van 22 September 1828 tot 2 April 1831
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
S.0568(23) [nr 0003-1] 
Correspondentie boek gehouden aan boord [van] ZM Korvet Komeet van 22 September 1828 tot 2 April 1831
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
S.0568(23) [nr 0003-1] 
Correspondentie boek gehouden aan boord [van] ZM Korvet Komeet van 22 September 1828 tot 2 April 1831
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
S.0568(23) [nr 0004] 
Correspondentie-boek over het kommandement van ZM Zeemagt voor Antwerpen van 3 April 1831 tot 8 augustus 1832
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
S.0578 
Eenige afmetingen en aantekeningen van Zr.Ms. "Holland" voor memorie daargesteld
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
S.1065 
Dagorder voor het vieren van den 5en Februari 1832, den eersten verjaardag van Van Speijk's heldendaad
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum