Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Koninklijk Instituut van Ingenieurs aantal treffers: 17
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Van waagstuk tot Europoort
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Bouw van een reparatiedok voor schepen tot 150 000 DWT voor de Dok- en Werf-Maatschappij Wilton-Fijenoord N.V. te Schiedam
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Het Het baggermateriaal
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Het Nederlandse baggerbedrijf van traditie naar wetenschap
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Onderhoudsbewaking in de machinekamer
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Aluminium as a construction material in naval architecture : an assembly of papers and lectures collected for the shipbuilding industry
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
Symposium pleziervaart en verkeerskunde
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
Tekst van de lezingen gehouden op de "Zeegangsdag" op 1 maart 1984
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
12866 
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
18594 
De "Normandie" : inleidende beschrijving naar aanleiding van de Zomer-samenkomst van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te Le Havre. De Haven van Le Havre en enkele harer etablissementen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
18667 
De ontwikkelingsgeschiedenis van het oliestoken, grondslagen en nieuwe mogelijkheden daarvan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
400000125 
De ingenieur
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
43102 
Mededeeling over de werken van de Amsterdamsche Kanaalmaatschappij
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
43141 
Voordracht van het lid A. Huet ter toelichting van het voorloopig ontwerp eener open verbinding van Amsterdam met de Noordzee, in voldoening aan de tot dat lid gerichtige uitnodiging van het Instituut volgens besluit van de vergadering van 9 september 1890
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
4667 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, jubileum 1847-1947
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
7393 
Sterkteberekening van stoomketels ingevord bij beschikking van den directeur der Burgerlijke Openbare Werken van 20 Nov. 1909, no. 17995/Stw.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
A0489 
Symposium : opslag afvalstoffen en baggerspecie
literatuurNationaal Baggermuseum
Nationaal Baggermuseum