Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Kalma, Jacob Jetzes aantal treffers: 32
titeltypemuseumafbeelding
1
 
By ús âlde tsjerken lâns.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Encyclopedie van Friesland
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Kent gij Halbertsma van Deventer? In tal net útjowne hânskriften fan Dr. J.H. Halbertsma.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Repertorium Frieslands verleden. Overzicht van Tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Friesche 'Vaderlandsche Gezichten'. Deel II
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de-eeuwse kleine Friese gelegenheidsgeschriften
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Kaatsen in Friesland. Het spel met de kleine bal door de eeuwen heen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Nanne Ottema, aartsverzamelaar en museumbouwer. 4 mei 1874 - 20 juni 1955.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Een kerk in opbouw. Classisboek Sneek 1583-1624.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Hantlieding foar Geakunde.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
De vier wandschilderingen in de Friese Statenzaal.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Dit wienen ek Friezen. In rige lytse biografiyën.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Geschiedenis van Friesland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Naamlijst der Friese Gereformeerde Predikanten.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Dokkum, bolwurk fan it Noarden.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Twadderlei Friezen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Friesland feit en onfeit.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Grote Pier van Kimswerd
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Socialisten in soorten...
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Ids Wiersma, tekenje foar Fryslân.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum