Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Huët, A. aantal treffers: 28
titeltypemuseumafbeelding
1
1994.6153 
Landaanwinning in de Zuiderzee
maker:  Huët, A.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
1996.2680 
Steven Hoogendijk, de Stichter van het Stoomwerktuig in Nederland herdacht door het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam, 1787 - 1887
maker:  Huët, A.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
42490 
Verslag van de commissie benoemd door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid tot overweging van het plan van den heer A. Huët, om Amsterdam door een open zeegat aan de Noordzee te verbinden.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
42719 
Amsterdam een zeestad. : eene studie over de verbinding van Amsterdam met den Boven-Rijn en de droogmaking der Zuiderzee
maker:  Huët, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
42739 
Amsterdam een landstad? bijdrage tot het onderzoek aangaande de droogmaking van het zuidelijk deel der Zuiderzee
maker:  Huët, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
42931 
De Nieuwe Waterweg van Rotterdam naar zee met eene kaart van het nieuwe zeegat aan den Hoek van Holland
maker:  Huët, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
43094 
Holland op zijn smalst en de Hoek van Holland. Eene mededeeling betreffende de vorming van zeegaten aan de Nederlandsche kust.
maker:  Huët, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
43095 
De Noordzee voor Amsterdam. Eene voorlezing, gehouden in de afdeeling "koophandel",van de maatschappij Felix Meritis
maker:  Huët, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
43098 
De Noordzee vóór Amsterdam : eene beantwoording van vragen, gesteld in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
maker:  Huët, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
43099 
De Noordzee voor Amsterdam. IV. Eene memorie over de afdamming van Pampus en de indijking van het IJ.
maker:  Huët, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
43127 
De doorgraving van Holland op zijn smalst en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
maker:  Huët, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
43141 
Voordracht van het lid A. Huet ter toelichting van het voorloopig ontwerp eener open verbinding van Amsterdam met de Noordzee, in voldoening aan de tot dat lid gerichtige uitnodiging van het Instituut volgens besluit van de vergadering van 9 september 1890
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
6152 
Steven Hoogendijk, de stichter van het eerste stoomwerktuig in Nederland, herdacht door het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, 1787-1887 : gedenkrede
maker:  Huët, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
7770 
La locomotive marine : etude sur le transport maritime a grande vitesse
maker:  Huët, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
A.0446(10) 
De water-locomotief; eene Nederlandsche uitvinding betreffende het vervoer te water met gelijke snelheid als op de spoorwegen
maker:  Huët, A.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
A.1014(03) 
Voordracht [gehouden in een vergadering ... [van het] Kon. Instituut van Ingenieurs [ter] toelichting van het voorloopig ontwerp eener open verbinding van Amsterdam met de Noordzee ...; met 7 platen
maker:  Huët, A.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
A.1014(08) 
De doorgraving van Holland op zijn smalst en het Kon. Instituut van Ingenieurs; door den schrijver van "De Noordzee vóór Amsterdam"
maker:  Huët, A.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
A.1014(09) 
De Noordzee vóór Amsterdam; eene memorie over de afdamming van Pampus en de indijking van het Y
maker:  Huët, A.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
A.1014(15) 
De Noordzee vóór Amsterdam; eene voorlezing, gehouden in de afdeeling "Koophandel" van de Mij. "Felix Meritis"
maker:  Huët, A.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
A.1014(16) 
De Noordzee vóór Amsterdam; eene beantwoording van vragen, gesteld in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
maker:  Huët, A.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum