Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Eekhoff, Wopke aantal treffers: 15
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden de hoofdstad van Friesland. (...)
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Willem Loré zijn leven geschetst en zijne dijken en sluizen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Voorlezing over het leven en de verdiensten van Caspar van Robles, Stadhouder des Konings van Spanje in Friesland. (...)
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Friesch schoolboek. I. Korte beschrijving van de Provincie Friesland of overzigt van den tegenwoordigen toestand van dit gewest.
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
De stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden, bevattende afbeeldingen van vorsten, beroemde mannen, merkwaardige gebeurtenissen (...)
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden, bevattende voornamelijk de werken van schrijvers uit en over deze hoofdstad van Friesland (...)
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Beknopte Geschiedenis van Friesland in hoofdtrekken.
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Beoordeling der schoolkaart van de Provincie (F)Vriesland(,) vervaardigd door H. Pijttersen en bekroond door etc. etc. (...)
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Korte beschrijving van de provincie Friesland of overzigt van den tegenwoordigen toestand van dit gewest.
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Merkwaardigheden van Hindeloopen; bevattende Histoirsche bijzonderheden omtrent de woningen, kleeding, gebruiken en taal der Hindeloopers, benevens taalproeven in rijm en onrijm.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Op reis door Friesland in de vorige eeuw.
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Leeuwarden. Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden van den vroegsten tijd tot den jare 1846.
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Bijzonderheden omtrent de jeugd en de eerste verstandelijke ontwikkeling van den beroemden Elias Annes Borger.
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Het leven en de lotgevallen van Jacobus Martinus Baljeé.
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Overzigt van den toestand der Gemeente Sneek in 1872.
maker:  Eekhoff, Wopke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum