Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Doedsz., Cornelis aantal treffers: 3
titeltypemuseumafbeelding
1
29481 
Graetboeck nae den Ouden stijl. Correckt ende ghebetert van alle voorgaende fauten, Alle Zeevarende Luyden ten besten. Ende hier noch by ghevoecht de ghetijden op alle streken vant Compas.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
29487 
Graetboecken naden Nieuwen Stijl Waer in datmen tot allen Tijden vinden mach de hoochde, ende leerhde der sonnen, ost in wat graet de sonne alle dagen gaet: dit op de calculatie vanden nieuwen Almanach. Noch is hier by ghevoecht van sommighe sterren hoe sy in haer linie gaen ende vande ordinantie va...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
K117 
Paskaart van Scandinavie door Cornelis Doedtsz., 1610Tabula hydrographica, tum maris Baltici....... Pascaerte Inhoudende dat gheheele Oostersche en[de] Noortsche vaerwater, beginnende vande hoofden tot om de noortcaep tot Moschovien, oeck doer de Sont tot Rijghe, ende Naruen en Wijborch seer ghebet...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam