Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Delprat, Daniël Apolonius aantal treffers: 7
titeltypemuseumafbeelding
1
[vrl.nr. 21226] 
Bijdrage tot de studie van het doorcognossement
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
A.5359 
De reeder schrijft zijn journaal
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
 
Prae-adviezen over de vragen : welke zijn de oorzaken der huidige depressie in de zeescheepvaart? : Welke middelen kunnen te harer genezing worden aanbevolen en welke maatregelen van de zijde der overheid kunnen voor dit doel bevorderlijk worden geacht : Deel I : Adviezen van J.Brautigam en C.J.P.Za...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
 
Prae-adviezen over de vragen : welke zijn de oorzaken der huidige depressie in de zeescheepvaart? : Welke middelen kunnen te harer genezing worden aanbevolen en welke maatregelen van de zijde der overheid kunnen voor dit doel bevorderlijk worden geacht : Deel II: Advies van D.A.Delprat
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
RS.1153(113) 
Vlagbevoorrechting : met een verslag van de daarover gehouden bespreking in de vergadering der Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
S.3649(001) 
Bijdrage tot de studie van het doorcognossement : academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de Rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, op gezag van den Rector-Magnificus Dr. A. Bruining, Hoogleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid, in het openbaar te verdedig...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
S.4470 
Aperire terram gentibus : herinneringen aan het laatste decennium van de Suezkanaal Maatschappij
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum