Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Ansé, L. van aantal treffers: 30
titeltypemuseumafbeelding
1
Atlas106_111 
Kaart van Jamaica, door Nicolaas Visscher en Petrus Schenk, ca. 1727-1746Jamaica Americae Septentrionalis Ampla Insula, a Christophoro Columbo detecta. [...] Per Nicolaum Vischer Amst: Bat:[...] Nunc apud Pet: Schenk Jun:
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
K4851 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712.'T Hooge Heemraedschap Van Delflant. Nicol[aus] en Jac[ob] Kruikius. MDCCXII
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
K4851-1 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 1.Delflants Eerste Stuk; gaende van den Hoek van Hollant en de Maes tot het Noorlant en de Nieuwe Maesdyk, En van de Noort Zee tot aen Staelduynen begrypende een Deel van 'T Noorlant van de Capittel ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
K4851-10 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 10Delflants Tiende Stuk, van Werve Laen en Voorburch tot over de Hoeven Zyt Windt of Lantscheydinge, en van Klingendael en de Noorder Klingen tot Voorburch en desselfs Oostbuert, begrypende het dorp ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
K4851-11 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 11.Delflants Elfde Stuk; van de Maes tot aen de Hoekwoning by de Nolwegh, en aen Maeslant, en van den Afrol aen de Korte Kruyswegh, in d'Oranje Polder, tot aen Maes Sluys, en Maeslant, begrypende 'T ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
K4851-12 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 12.Delflants Twaalfde Stuk van de Hoekwoningh by de Nol Wegh, en van Maeslant, tot aen de Hoogeheul en Schipluyder Koorn Molen, en van 't Voet Pat in t Z: Honderlant en de Zweth, tot aen Maeslant, en...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
K4851-13 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 13.Delflants Dertiende Stuk: van de Hooge Heul, en Schipluyder Koorn Molen, tot aen Schapenwey's Molen Sloot, en de Stat Delft, en van de Zweth en Vliet Wegh, tot Kenenburch en Delft. begrypende een...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
K4851-14 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 14.Delflants Veertiende Stuk, van de Schape Wey's Molen Sloot en de Stat Delft, tot Voorburch en 't Huys te Nieuwe Veen, en van de Vliet Wegh en Vliet, tot de Stat Delft en d'Achterbuert van Nootdorp...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
K4851-15 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 15Delflants Vyftiende Stuk: van Voorburch en 't Huys te Nieuwe Veen tot over de Hoeven Zyt Windt, of Lantscheydinge, en van Voorburch en desselfs Oostbuert, tot aen de 's Graven Wegh. begrypende de D...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
K4851-16 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 16.Delflants Sestiende Stuk: van de Maes en het Scheur, tot aen Maeslant, en de Groene Wegh, en van Maes Sluys, en Maeslant, tot aen de Groote Lucht (aen de Maes Dyk) en de Groene Wegh. begrypende d...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
K4851-17 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 17Delflants Zeventiende Stuk: van Maeslant en de Groene Wegh, tot aen Byster Velt en Vry Lust, en van Maeslant en de Vogel Kooy in Duyf Polder, tot de Groene Wegh, en Drien Huyzen. begrypende het dor...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
K4851-18 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 18Delflants Achtiende Stuk: van Byster Velt en Vry Lust, tot de Stat Delft, en Koeckoeksheul (aen 't Zuyd Ende van Delfgaeu;) en van Kenenburch, en Delft, tot over de Vlaeringer Woutwegh, en Koeckoek...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
K4851-19 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 19.Delflants Negentiende Stuk: van Delft en Koeckoeksheul tot aen Brassershof, en 't Windaes op de Strikkade, en van Delft en de Nootdorpse Achterbuert, tot de Koeckoeksheul en de Hoogh. begrypende h...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
K4851-2 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 2.Delflants Tweede Stuk van het Noorlant en de Nieuwe Maesdyk tot de Noort Polaense Steech en de Poeldyk en van de Noort Zee tot aen 't Opstal en de Poedyk begrypende de Stat s Gravezande, de dorpen ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
K4851-20 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 20.Delflants Twintichste Stuk van Brassers Hof, en 't Windaes op de Strik Kade, tot over de Lantscheydinge; en van de 's Graven Wegh tot over de Strik Kade, en Pissen Kade, begrypende de Keulen en Ca...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
K4851-21 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 21.Delflants Eenentwintichste Stuk: van het Scheur en de Maes, tot aen de Groene Wegh en de Zuytbuertse Afrol, en van de Groote Lucht, en de Groene Wegh tot aen de Maes. begrypende de Kleyne Vettenoo...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
K4851-22 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 22.Delflants Tweeëntwintichste Stuk: van de Groene Wegh, en de Maes, tot de Harre Wegh en Toren Dyk, en van de Groene Wegh en Drieënhuyzen, tot de Maes Schiedam en Schielant begrypende de steden Schi...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
K4851-23 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 23.Delflants Drieentwintichste Stuk. van de Harre Wegh en Toren Dyk, tot aen de Koeckoeksheul en den Tempel, en van de Vlaeringer Woutwegh en Koeckoeksheul, tot aen Schielant, Overschie, en Doen kade...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
K4851-24 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 24Delflants Vierentwintichtste Stuk: van de Koeckoeksheul, en den Tempel, tot de Strik Kade en Swemkoop, en van de Koeckoeksheul en de Hoogh, tot over de Lantscheydinge. begrypende het dorp Berckel, ...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
K4851-25 
Kaart van het Hoogheemraadschap Delfland door Nicolaes en Jacob Cruquius (Kruikius), 1712. Kaartblad 25.Delflants Vyfentwintichste Stuk: van de Strik Kade, en Swemkoop, tot aen de Breën Acker, en van de Strik Kade en Pissen Kade tot over de Lantscheydinge. begrypende een deel van de Berckelse Polde...
voorwerpenMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam