Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Documenten uit de carrières van twee leden van de familie Wilzen, beide werkzaam bij de Rotterdamsche Lloyd: Heinrich Ja...

titelDocumenten uit de carrières van twee leden van de familie Wilzen, beide werkzaam bij de Rotterdamsche Lloyd: Heinrich Jacob Wilzen (Libau 11 oktober 1842 - Rotterdam 3 mei 1911) en zijn dochter Geertrui Johanna Wilzen (Rotterdam 8 juni 1884 - Rotterdam januari 1979) 
inventarisnummerH2434 
collectiehandschriften    
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
trefwoordenbrief,  boek 
omschrijvingDocumenten uit de carrières van H.J. Wilzen (bootsman bij de Rotterdamsche Lloyd) en zijn dochter G.J. Wilzen (werkzaam als hoofdjuffrouw van de linnenkamer van de RL aan de wal): 1. kopie van het visitekaartje van H.J. Wilzen, geboren in Libau dat op dat moment Russisch was. Het schrift is navenant. 2. kopie van het uittreksel uit de Burgerlijke Stand van de gemeente Rotterdam, betreffende het huwelijk van H.J. Wilzen met Trijntje Hansen op 26 januari 1881. 3. kopie van twee bewijzen van inschrijvingen in het bevolkingsregister van de gemeente Rotterdam, betreffende H.J. Wilzen, de eerste uit 1892 en de tweede uit 1908. 4. kopie van een blaadje met de naam Heinrich Jakob Wilzen en het jaartal 1893, waarschijnlijk in zijn eigen handschrift. 5. kopie van het bewijs van Nederlanderschap van G.J. Wilzen uit 1917. 6. Bewijs van Inschrijving bij het Pensioenfonds der N.V. Rotterdamsche Lloyd, in hoesje, op naam van G.J. Wilzen. De verzekering gaat in op 1 april 1929. In dit BvI staat geschreven dat mevrouw Wilzen reeds sinds 2 januari 1907 in dienst was als hoofdjuffrouw van de linnenkamer van de Lloyd, hoewel deze verzekering dus op 1 april 1929 in gaat. 7. Pensioenboekje van het Voorzieningsfonds der N.V. Rotterdamsche Lloyd op naam van G.J. Wilzen, toetreding fonds per 1 januari 1935. 8. tien strookjes van het Voorzieningsfonds der N.V. Rotterdamsche Lloyd uit de jaren 1935 t/m 1943, op naam van G.J. Wilzen. Elk jaar is genoteerd hoe hoog het bedrag van de eigen storting was, hoeveel het pensioen bedroeg per 100 gulden en hoeveel het totaal pensioen was. Het tiende strookje is, net als het negende strookje, gedateerd op 1943. Dit is niet het oorspronkelijke jaartal: de 3 is over een uigevlakte 7 geschreven. Dat dit strookje eigenlijk uit 1947 dateert blijkt ook uit het stempel over de 25% verhoging per 31/12/1947 dat er op staat. Volgens een handgeschreven aantekening is dit strookje "ontvangen 27-6-1949". 9. briefje van het Voorzieningsfonds der N.V. Rotterdamsche Lloyd d.d. 14 juni 1949, met mededeling over de hoogte van het pensioen (13,55 gulden per week) dat per 1 augustus 1949 door G.J. Wilzen genoten wordt. 10. briefje van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd d.d. 13 juli 1949, waarin wordt toegezegd het pensioen wekelijks te verhogen met 8 gulden. Deze toezegging volgt na een gesprek en wordt bij uitzondering toegekend op basis van haar uitzonderlijk lange diensttijd (42 jaar), en wordt voor één jaar toegekend. 11. brief van het Nedlloyd Pensioenfonds d.d. 24 januari 1979 n.a.v. het overlijden van G.J. Wilzen. 12. bladzijde uit de Nedlloyd Parade waarin het overlijden van G.J. Wilzen wordt genoemd. 
startdatum1881 
einddatum1979 

Commentaar van bezoekers

Pieter Jan Klapwijk, applicatiebeheerder Maritiem Museum Rotterdam | 2017-03-09 | 15:43:42@Martin de Groot: Deze documenten zijn helaas niet digitaal in te zien. U kunt ze wel na voorafgaande afspraak raadplegen in het museum.
Martin de Groot | 2017-03-08 | 12:41:01 Verkeerd emailadres bij vorige vraag Zijn deze documenten digitaal in te zien Is het mogelijk om copieen te verkrijgen 
Martin de Groot | 2017-03-08 | 12:38:05Zijn deze documenten digitaal in te zien? Zo niet is het mogelijk copieen te verkrijgen? 
 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.