Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Persoonlijke documenten betreffende een reis naar Indië in 1946

titelPersoonlijke documenten betreffende een reis naar Indië in 1946 
inventarisnummerH3161 
collectiehandschriften    
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
scheepsnaamTjitjalengka 
omschrijvingSet persoonlijke documenten betreffende de reis naar Indië op de 'Tjitjalengka' van de Java-China-Japan Lijn (JCJL) van de heer J.H.Verschuur van 23 juli t/m 21 augustus 1946. In Indië zou de heer Verschuur in dienst treden van de Nederlands-Indisch Gemeenschappelijke Im- en Export Organisatie (NIGIEO).
1. Brief van het Ministerie van Overzeesche Gebiedsdelen waarbij de heer Verschuur wordt verzocht zich zsm ten kantore op het Binnenhof te vervoegen.
2. Verklaring van het Ministerie van Overzeesche Gebiedsdelen dat de her J.H. Verschuur voor NIGIEO naar Indië zal worden uitgezonden.
3. Vaccinatiekaart van de heer J.H. Verschuur
4. Verklaring van de Insecteur de belastingen dat de heer J.H. Verschuur aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
5. Notitie van de distributiedienst Amsterdam betreffende de teruggave van tweede distributiekaarten bij verblijf in het buitenland.
6. Reisdocument van het Netherlands Ministry for the Overseas Parts of the Kingdom.
7. Reglement voor passagiers op het m.s. 'Tjitjalengka'.
8. Transportkaart op naam van de heer J.H. Verschuur.
9. Kleeding- en uitrustingslijst van de heer J.H. Verschuur, uitgegeven door het KNIL.
10. Brief van de N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' aan de heer J.H. Verschuur met de regelingen voor de inscheping der passagiers en regeling voor de bagage, geboekt op het m.s. 'Tjitjalengka'. dd 9 juli 1946.
11. Brief waarin het Amsterdamse agentschap van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', W.A. Hesta & Co. haar diensten aanbiedt m.b.t. de behandeling van de passage van de heer Verschuur. Deze brief is voorzien van een aanhangsel van mevrouw B. Bierenbroodspot - Overtoom.
12. Passagebiljet van de SMN voor de heer J.H. Verschuur op de Tjitjalenga voor de reis van IJmuiden naar Batavia, vertrek 23 juli 1946. Met begeleidende brief van het agentschap W.A. Hesta & Co.
13. Kwitantie van de Rotterdamsche Bankvereeniging van de aanschaf van 3 Engelse ponden voor HFL 33,72.
14. Polis voor een bagage- en noodhavenverzekering van N.V. assurantie maatschappij 'Brandaris' met begeleidende brief van het agentschap W.A. Hesta & Co.
15. Brief van het agentschap W.A. Hesta met de mededeling dat de vertrekdatum van het m.s. Tjitjalengka o.o.v. is vastgesteld op 26 juli 1946.
16. Brief van het agentschap W.A. Hesta met de mededeling dat de vertrekdatum van het m.s. Tjitjalengka definitie is vastgesteld op woensdag 24 juli 1946 met het verzoek zich om één uur nm te melden op het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam.
17. Telegram voor de heer H.Verschuur met de tekst: 'Tjitjalengka vertrekt 26 juli'.
18. Passagierslijst van het m.s. Tjitjalengka voor de reis van IJmuiden naar Batavia 23 juli 1946. De lijst bevat de namen van de gezagvoerder (de heer H.C. van Vulpen), de belangrijkste officieren en de passagiers. Zo is de gedrukte datum van 23 juli vervangen door 24. De lijst van passagiers is met potlood voorzien van nummers en korte aantekeningen. In het boekje is een overlijdensadvertentie gestopt van de gezagvoerder van die reis, de heer H.C. van Vulpen die is 1977 op 79-jarige leeftijd is overleden.
19.Passagiers op het m.s. Tjitjalengka van IJmuiden tot Batavia. Een getypte lijst van 3 pagina's met een beschrijving van alle passagiers aan boord.
20. Lege enveloppe van de firma W.A. Westa & Co, gericht aan 'den Weledelgeboren Heer J.H. Verschuur.
21. Radiotelegram dd 3 augustus aan Verschuur Tjitjalengka van Cellie.
22. Scheepsbrieftelegram dd 19 augustus aan Verschuur Tjitjalengka van Cellie.
23 - 44. Menukaarten van het m.s. Tjitjalengka gedurende de reis naar Batavia. De menukaart van 19 augustus, het menu van het 'Diner d'Adieu' is voorzien van veel handtekeningen. Menu '44' is van een afwijkend formaat.
45. niet ingevulde 'Laundry list'
46. Drankenlijst van het m.s. Tjitjalengka. Bier en sterke drank werd op het schip gerantsoeneerd tot 3 consumpties per dag.
47 - 53; 47. Enveloppe met opschrift 'Tjitjalengka' met daarin: 48. Vel kladpapier met uitslag van een bridgewedstrijd. 49. Notitie van Rijkskuststation Scheveningen-Radio waarin aandacht wordt gevraagd voor radiotelegrammen en radio-brieftelegrammen. 50. Patientenkaart van de heer J.H, Verschoor van oogarts J.H. Hora Adema. 51. Uitnodiging voor een bezoek aan de "The Simon Arzt Store' in Port Said. Nederlands. 51. Briefkaart, klein model, aan de Wel.Ed. heer J. H. Verschuur, van 'tante Corrie'. 52. Zakagenda 1946, met aantekeningen in potlood en pen. 53. Losse vellen gelinieerd papier, uit een blok gescheurd, met aantekeningen in potlood, met een plattegrond van de hutten 3, 5 en 7 en een zijaanzicht van het schip.
54. Lijst met de wassserij tarieven aan boord van mail- en vrachtschepen van de N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'.
55. Circulaire van de n.v. Koninklijke Pakketvaart-Maatschappij Amsterdam met de voorwaarden van opleiding tot Scheepswerktuigkundige, gedateerd april 1938.
56. lege enveloppe van n.v. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', gedateerd 9-7-46 aan: 'p/a 'De Wiekelaan' Loenen (Gld) Hoofdweg 54'.
57 - 87; 57. Enveloppe van een Radio-Holland Radiobrief, geadresseerd aan mr. J. Verschuur met daarin: 58. Lege enveloppe met een berekening. 59. Set kwitanties van Radio-Holland 60. Losse kwitantie van de Java-China Japan Lijn n.v. voor 1 fles Eau de Cologne en 1 fles parfum. 61 - 83. Kwitanties voor drank aan boord. 84 - 87. Wasserij lijsten.
88- . 88. Enveloppe met opschift: 'Plakadressen - Bagage-labels' met daarin: 89. Rond label van n.v. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', met daarin de letter 'V'. 90. Groen ovaal label van n.v. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' van de heer J.H. Verschuur, hut 5B. 91. Groen ovaal label van n.v. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', onbeschreven. 92. Blauw ovaal label van n.v. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', onbeschreven 93. Blauw rechthoekig label van n.v. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' voor ruimbagage, onbeschreven 94. Groen rechthoekig label van n.v. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' voor ruimbagage, onbeschreven 95. Groen rechthoekig label van n.v. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' voor ruimbagage, onbeschreven 96. Zwart rechthoekig label van n.v. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' voor passagiersgoed 'niet voor de reis', onbeschreven 97. Zwart rechthoekig label van n.v. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' voor passagiersgoed 'niet voor de reis', onbeschreven 98 en 99. Lichtbauw/witte stickers met opschrift in het wit: n.v. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland', met schuin het opschrift: 'Batavia'.
100. Certificaat in het Engels uitgegeven door Neptunus waarin wordt geboekstaafd dat de heer J.H. Verschuur op 17 augustus 1946 de evenaar is gepasseerd op de 90.50 Oosterlengte.
101 -148; 101. Witte enveloppe met enige berekeningen in potlood er op met als inhoud 46 kwitanties voor drank en 1 wasserijlijst.  
startdatum1946-06 
einddatum1946-08 

Commentaar van bezoekers

marcel kuppens | 2018-11-05 | 16:10:35Hallo, mijn oom Wim Lauran was eveneens op dit schip tijdens deze reis, op weg naar Flores als missionaris. Daar is hij op 1 jan 1948 gestorven. Ik ben zeer benieuwd of zijn naam voorkomt op de passagierslijst zoals genoemd bij nrs 18 en 19, en of daar meer bij genoteerd is. Is dat te achterhalen?
 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.