Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: maker = Staatsdrukkerij aantal treffers: 61
titeltypemuseumafbeelding
1
03475 
Bericht Marineverbindingsdienst van Ministerie van Marine, 1956
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
2
03544 
Uittreksel geboorteregister Nijmegen M.C. Wolters
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
3
192 
Oorkonde behorende bij het oorlogsherineringskruis met twee gespen van de heer Pieter van Wijk. Behorende bij inventarisnummer 191.
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenNationaal Sleepvaart Museum Maassluis
Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis
4
196 
Oorkonde behorende bij het oorlogsherinneringskruis met drie gespen, inventarisnummer 195.
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenNationaal Sleepvaart Museum Maassluis
Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis
5
198 
Oorkonde bij het oorlogsherinneringskruis met vier gespen uitgereikt aan de heer G.Kwak. Behorende bij inventarisnummers 197 en 199.
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenNationaal Sleepvaart Museum Maassluis
Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis
6
40672 
Rolkaart Hr.Ms. Lacomble, op naam van machinist 3e klasse V.d. Schaaff
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
7
459 
Oorkonde behorende bij oorlogsherinneringskruis van Dhr. W. Schilder machinist bij L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst te Rotterdam.
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenNationaal Sleepvaart Museum Maassluis
Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis
8
460 
Oorkonde behorende bij oorlogsherinneringskruis Dhr. T.J. Mellema machinist op de Lauwerzee van L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst te Rotterdam.
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenNationaal Sleepvaart Museum Maassluis
Nationaal Sleepvaart Museum Maassluis
9
64712 
Inlichtingenboekje als adelborst bij de Koninklijke Marine, jaren '50
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
10
H/018/087 
Brochure, april 1972. 'Officier bij de Koninklijke marine'.
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
11
H/018/253 
Brochure, 1952. 'Als adelborst bij de Koninklijke Marine'
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
12
H/025/048 
Instructiekaart betreffende de ABC-beveiliging, 1958
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
13
NLBEOPS/152 
Reglement betreffende de krijgstucht no. 3103, 1949
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
14
V/016.16 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, No. 364, Besluit van den 6den December 1912, tot vaststelling van een reglement van politie voor de reede van Nieuwediep. Uitgegeven 11 Januari 1913.
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
15
V/266-10 
Boekwerk met titel "Koninklijke Marine" "Marine Voorlichting" "Handleiding voor MARVO-officieren". Besch. m.v.m. dd. 9 December 1947 no. 90080/5814. Uitgegeven door het "Ministerie van Marine", 75 pagina's. Uitgiftedatum: 1947
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
16
V/315-02 
Brochure Koninklijke Marine, Officier bij de Koninklijke Marine. Inhoudende o.a. taak van de Marine-officier, rol en werkterrein van de K.M., opleiding tot officier, mogelijke keuzes in de loopbaan, bestuursvorm KIM. Zwart/wit druk.
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
17
V/315-04 
Brochure Defensie, "Veilig Kompas". Een informatieboekje voor dienstplichtigen die onder de wapenen komen. Inhoudende allerlei zaken waar de dienstplichtige tijdens en bij het eindigen van de dienstijd mee te maken kan krijgen. Kaft kleurendruk, inhoud zwart/wit druk. Geen datering.
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
18
V/315-05 
Brochure Koninklijke Marine, "Wat kan ik worden bij de Koninklijke Marine". Een informatieboekje met inlichtingen over aanmelden, dienstverbanden, beschrijvingen van de verschillende dienstvakken, bezoldigingen, enz. Kaft kleurendruk, inhoud zwart/wit druk. Op de kaft is handmatig de naam C.P. Crisp...
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
19
V/315-10 
Boekje "Zoeklicht op de Marine" Inlichtingenboekje betreffende vrijwillige dienstneming bij de Koninklijke Marine als beroepsmilitair beneden de rang van officier. Inhoudende informatie over: wie in aanmerking komen, dienstvakken, contractduur, vooruitzichten, bezoldiging, aanmeldprocedure, enz. Kaf...
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
20
V/317-01 
Weekblad van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 21e jaargang, nummer 12. Themanummer over Michiel Adriaenszoon de Ruyter die op de uitgavedatum van het blad, n.l. 24 Maart 1957, 350 jaar geleden werd geboren. Het blad bevat een chronologische beschrijving van de geschiedenis va...
maker:  Staatsdrukkerij
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder